giải hộ mik pt này đi mng a)2 √x-2 – 3√2x-4 + 5 √3x-6= 20

Question

giải hộ mik pt này đi mng
a)2 √x-2 – 3√2x-4 + 5 √3x-6= 20

in progress 0
Adalynn 2 năm 2021-07-12T00:03:03+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:04:21+00:00

  Đáp án:

   `2sqrt{x-2}-3sqrt{2x-4}+5sqrt{3x-6}=20`   đk : `x≥2`

  `⇔2sqrt{x-2}-3sqrt{2(x-2)}+5sqrt{3(x-2)}=20`

  `⇔2sqrt{x-2}-3sqrt{2}sqrt{x-2}+5sqrt{3}sqrt{x-2}=20`

  `⇔sqrt{x-2}(2-3sqrt{2}+5sqrt{3})=20`

  `⇔6,4sqrt{x-2}=20`

  `⇔sqrt{x-2}=3,1`

  `⇔x-2=9,6`

  `⇔x=11,6(TM)`

  `S={11,6}`

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )