Giải hộ mình ạ: Cho 6.72 (l) khí metan tác dụng với V(l) khí Oxi ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau phản ứng thu được Co2 và H2O. a, Khí thoát ra cho tác dụn

Question

Giải hộ mình ạ:
Cho 6.72 (l) khí metan tác dụng với V(l) khí Oxi ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau phản ứng thu được Co2 và H2O.
a, Khí thoát ra cho tác dụng với 20(g) NaOH. Sau phản ứng thu được m(g) muối. Tính m=?

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-06T22:08:02+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:09:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nCH4 = 6.72/22.4 = 0.3 (mol)

  pt

  CH4 + 2O2 –to–> CO2  + 2H2O

  0.3       0.6                0.3                    (mol)

  nNaOH = 20/40 = 0.5 (mol)

  CO2  + 2NaOH —> Na2CO3  + H20

   0.25 <—0.5     –> 0.25                        (mol)

  CO2 + Na2CO3 + H2O  –> 2NaHCO3 

  0.05 –> 0.05                             0.1 (mol)

  mNa2CO3 = (0.25-0.05)* 106 =21.2 (g)

  mNaHCO3 = 0.1*84 = 8.4 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )