Giải hộ mình bài này Tính x ax^2 + bx + c = 0

Question

Giải hộ mình bài này
Tính x
ax^2 + bx + c = 0

in progress 0
Serenity 2 năm 2021-08-09T01:36:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:37:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  TH1: Nếu a=0, phương trình có dạng: 

  bx + c =0 (*)

  +) Nếu b khác 0, phương trình (*) có nghiệm duy nhất: 

   $x=\frac{-c}{b}$

  +) Nếu b=0, c khác 0, phương trình (*) vô nghiệm

  +) Nếu b=0, c=0, phương trình (*) có vô số nghiệm.

  TH2: Nếu a khác 0 

  Xem ảnh 

  0
  2021-08-09T01:37:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình bậc hai một ẩn \(ax^2+ bx + c= 0 (a ≠ 0)\) (2)

  \(a = 0\); \(b ≠ 0\) (2) vô nghiệm.

  \(a=0\); \(b = 0\): (2) nghiệm đúng với mọi \(x ∈\mathbb R\).

  \(∆ = b^2-4ac\) được gọi là biệt thức của phương trình (2).

  + \(∆ > 0\) thì (2) có 2 nghiệm phân biệt \(x_{1,2}= \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta }}{2a}\)

  + \(∆ = 0\) thì (2) có nghiệm kép \(x= -\dfrac{b}{2a}\)

  +  \(∆ < 0\) thì (2) vô nghiệm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )