giải hộ mình với sự biến đổi của lí học , hóa học là gì ? cho ví dụ?

Question

giải hộ mình với sự biến đổi của lí học , hóa học là gì ? cho ví dụ?

in progress 0
Raelynn 2 năm 2021-08-22T14:45:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:46:27+00:00

  sự biến đổi của lí học ví dụ : si măng chộn với cát và đá 

  với sự biến đổi của hóa học ví dụ : đinh mới đinh rỉ

  0
  2021-08-22T14:46:37+00:00

  Sự biến đổi hóc học là: Sự biến đổi từ chất này thành chất khác.
  vd-Đinh sắt để lâu bên ngoài bị gỉ

  -Thổi hơi thở vào nước vôi trong thì nước vôi trong bị vẩn đục

  -Thức ăn để lâu sẽ bị chua

  Sự bđ lí học là biến đổi hoàn toàn

  -Nước đá để lâu bên ngoài bị chảy lỏng

  -Hòa tan đường trong nước

  -Thanh sắt hơ nóng,dát mỏng thành dao,rựa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )