Giải hộ mk nha What are the last 2 digits of the sum 1 + 11 + 111 + … + 111…111? 50 digits dịch : Kết quả 2 chữ số cuối của tổng 1 + 11 + 111 + …

Question

Giải hộ mk nha
What are the last 2 digits of the sum 1 + 11 + 111 + … + 111…111?
50 digits
dịch :
Kết quả

2 chữ số cuối của tổng 1 + 11 + 111 + …+111 … 111(50 chữ số ) là gì?

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-09T05:00:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T05:01:44+00:00

  Đáp án : 4 và 0

   

  Giải thích các bước giải:

  Lấy 50 số 1 ở hàng đơn vị trong tổng vừa cho :

  50 x 1 = 50 . Lấy chữ số 0 . Nhớ 5. Lấy 49 số 1 ở hàng chục ( vì số đầu tiên chỉ tới hàng đơn vị ) trong tổng vừa cho . 49 x 1 = 49 . Nhớ 5 là 54.

  0
  2021-09-09T05:02:12+00:00

  Đáp án: Hai chữ số 4 và 0.

  Giải thích các bước giải: Lấy 50 số 1 ở hàng đơn vị trong tổng vừa cho: 50 * 1 = 50. Lấy chữ số 0. Nhớ 5. Lấy 49 số 1 ở hàng chục (vì số đầu tiên chỉ tới hàng đơn vị) trong tổng vừa cho. 49 * 1 = 49. Nhớ 5 là 54.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )