Giải hộ : tìm x thuộc tập hợp số hữu tỉ A) /x/= 2,1 B) /x/ = 3/4 và x <0 C) /x/ = 0,35 và x > 0

Question

Giải hộ : tìm x thuộc tập hợp số hữu tỉ
A) /x/= 2,1
B) /x/ = 3/4 và x <0 C) /x/ = 0,35 và x > 0

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-08-07T18:34:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:36:22+00:00

  Đáp án:

   a, Ta có

  `|x| = 2,1`

  `<=> x = ±2,1`

  b, Ta có : 

  `|x| = 3/4`

  ` <=> x = ±3/4`

  ` mà ` `x <0 => x = -3/4`

  c, Ta có : 

  `|x| = 0,35`

  ` <=> x= ±0,35`

  ` mà ` `x > 0 => x = 0,35`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-07T18:36:31+00:00

  a, lxl = 2, 1

  ⇒ x = 2,1 hoặc x= -2.1

  b, Vì l x l = 3/4 mà x <  0 nên x= -3/4

  c, Vì l xl  = 0, 35 mà x > 0 nên x= 0,35

  ~ Học tốt! ~ ( có thê đôi thành phân số] 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )