giải hộ với ạ 30 điểm đấy rút gọn biểu thức ( √12- 2 √5) √3+ √60

Question

giải hộ với ạ 30 điểm đấy
rút gọn biểu thức

( √12- 2 √5) √3+ √60

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-17T05:39:28+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:40:52+00:00

  `(\sqrt{12}-2\sqrt{5})\sqrt{3}+\sqrt{60}`

  `⇔(2\sqrt{3}-2\sqrt{5})\sqrt{3}+\sqrt{60}`

  `⇔2\sqrt{3}(\sqrt{3}-\sqrt{5})+2\sqrt{3}\sqrt{5}`

  `⇔2\sqrt{3}(\sqrt{3}-\sqrt{5}+\sqrt{5}`

  `⇔2\sqrt{3}\sqrt{3}`

  `⇔2.3`

  `⇔6`

   

  0
  2021-09-17T05:40:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:(√12-2√5)√3+√60⇔√36-√60+√60=√36

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )