Giải HPT: 5x ² + 2y ²=2xy-2x-4y=24 3x+(2x+y-1)(x-y+1)=11

Question

Giải HPT:
5x ² + 2y ²=2xy-2x-4y=24
3x+(2x+y-1)(x-y+1)=11

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-12-02T07:40:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:42:19+00:00

  Đáp án:

  1/: GPT: 
  √(5-3x)+ √(x+1)= √(3x^2-4x+4) 
  2/: GHPT 
  =>2xy+4x+3y+6=0 (1)
  =>4x^2+y^2+12x+4y+9=0 (2)
  3/: GHPT
  =>(x+1/y)(y+1/x)=2 (*)
  =>2x^2y+xy^2-4xy= 2x-y (**)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )