Giải hpt sau x+x/x-2y=3/2 -y+y/x-2y=1/4 Mn giúp mk giải vs ạ.Mk cảm ơn.

Question

Giải hpt sau
x+x/x-2y=3/2
-y+y/x-2y=1/4
Mn giúp mk giải vs ạ.Mk cảm ơn.

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-11T19:09:15+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:10:30+00:00

  Đáp án: $(x,y)=(1;\dfrac{-1}{2})$

   

  Giải thích các bước giải:

   ĐK: $x\ne 2y$

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + \dfrac{x}{{x – 2y}} = \dfrac{3}{2}\\
   – y + \dfrac{y}{{x – 2y}} = \dfrac{1}{4}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + \dfrac{x}{{x – 2y}} = \dfrac{3}{2}\\
   – 2y + \dfrac{{2y}}{{x – 2y}} = \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + \dfrac{x}{{x – 2y}} = \dfrac{3}{2}\\
  x + \dfrac{x}{{x – 2y}} – \left( { – 2y + \dfrac{{2y}}{{x – 2y}}} \right) = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + \dfrac{x}{{x – 2y}} = \dfrac{3}{2}\\
  x + 2y = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 2y\\
   – 2y + \dfrac{{ – 2y}}{{ – 2y – 2y}} = \dfrac{3}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 2y\\
   – 2y + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}\left( {y \ne 0} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 2y\\
  y = \dfrac{{ – 1}}{2}(tm)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  y = \dfrac{{ – 1}}{2}
  \end{array} \right.\left( {tm} \right)
  \end{array}$

  Vậy hệ có nghiệm duy nhất là: $(x,y)=(1;\dfrac{-1}{2})$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )