Giai nghia cau tuc ngư “coc nghien răng dang nang thì mua”

Question

Giai nghia cau tuc ngư “coc nghien răng dang nang thì mua”

in progress 0
Julia 1 giờ 2021-09-25T18:53:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T18:54:17+00:00

  “Cóc nghiến răng đang nắng thì mưa” là câu tục ngữ là một kinh nghiệm về việc dựa vào sự thay đổi của những con vật xung quanh để dự đoán thời tiết, từ đó có những hoạt động về sản xuất cho hợp lí. 

  -> Kinh nghiệm dự báo thời tiết của ông bà ta ngày xưa

  0
  2021-09-25T18:54:57+00:00

  `#Xray`

  “Cốc nghiến răng đang nắng thì mưa”

  Ý nghĩa:Nói về quan niệm dự báo trước thời tiết của nhân dân ta,cứ mỗi lần có tiếng ếch kêu lên có nghĩa là ngoài trời sắp đổ cơn mưa xuống

  `to` Kinh nghiệm của cha ông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )