Giai nhanh gium em voi a -cho phép lai AaBbDd lai với AabbDd a) tìm tổng số kiểu gen của phép lai trên b) tìm tổng số kiểu hình phép lai trên

Question

Giai nhanh gium em voi a
-cho phép lai AaBbDd lai với AabbDd
a) tìm tổng số kiểu gen của phép lai trên
b) tìm tổng số kiểu hình phép lai trên

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-11-17T00:28:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:30:02+00:00

  xét từng cặp gen

  Aa*Aa=> 3 kiểu gen 2 kiểu hình

  Bb*bb=> 2 kiểu gen 2 kiểu hình

  Dd*Dd=> 3 kiểu gen 2 kiểu hình

  a, số kiểu gen:3*2*3=18

  b,số kiểu hình 2*2*2=8

  0
  2021-11-17T00:30:15+00:00

  Đáp án:

   a) 18

  b) 8

  Giải thích các bước giải:

   Do

  a) cặp AaxAa ra 3 kiểu gen AA:Aa:aa

     cặp Bbxbb ra 2 kiểu gen

      cặp DdxDd ra 3 kiểu gen

  nhân lại ra 18

  b)

  cặp AaxAa ra 2 kiểu hình

     cặp Bbxbb ra 2 kiểu hình

      cặp DdxDd ra 2 kiểu hình

  nhân lại ra 8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )