Giải nhanh nào ^^ một xe otoo đi được 336 km và còn phải di tiếp 24 km nữa mới về đến đích . Hỏi quãng đường oto đi được dài gấp bao nhiêu lần quãng đ

Question

Giải nhanh nào ^^
một xe otoo đi được 336 km và còn phải di tiếp 24 km nữa mới về đến đích . Hỏi quãng đường oto đi được dài gấp bao nhiêu lần quãng đường còn lại

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-11-03T12:56:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:57:22+00:00

  Đáp án:

   `14` lần 

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường ô tô đi được dài gấp số lần quãng đường còn lại là:
  `336:24=14`(lần)
  Đáp số:`14` lần

  0
  2021-11-03T12:57:34+00:00

  Đáp án:

  Quãng đường ô tô đi được dài gấp số lần quãng đường còn lại là:

            336 : 24 = 14(lần)

                          Đáp số: 14 lần.

  Chúc học tốt!!!

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )