Giải pháp chủ yếu nhất để hạn chế biến đổi khí hậu A trồng rừng ở khắp nơi B giảm phát thải khí CO2 C giảm khai thác tài nguyên D bảo vệ môi trường

Question

Giải pháp chủ yếu nhất để hạn chế biến đổi khí hậu
A trồng rừng ở khắp nơi
B giảm phát thải khí CO2
C giảm khai thác tài nguyên
D bảo vệ môi trường

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-08T00:08:53+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T00:10:29+00:00

  C . giảm khai thác tài nguyên

  0
  2021-10-08T00:10:33+00:00

  D.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )