giải phương trình: X-1/x+2 – 1-x/2-x =2.(x+2)/x2-4

Question

giải phương trình: X-1/x+2 – 1-x/2-x =2.(x+2)/x2-4

in progress 0
Faith 3 giờ 2021-10-24T00:47:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:48:55+00:00

  ĐK: $x \neq \pm 2$

  Quy đồng mẫu thức với mẫu thức chung là $x^2-4$ ta có

  $(x-1)(x-2) + (1-x)(x+2) = 2(x+2)$

  $<-> x^2 -3x + 2 -x^2 -x + 2 = 2x + 4$

  $<-> -4x= 2x$

  $<-> x = 0$

  Vậy $x = 0$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )