Giải phương trình: √(15 – x) + √(3 – x) = 6

Question

Giải phương trình: √(15 – x) + √(3 – x) = 6

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-05T09:37:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:38:51+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  ĐK -9=

  $\sqrt{15-x} + \sqrt{3-x} =6$

  $<=> 15-x+3-x+2\sqrt{(15-x)(3-x)} =36$

  $<=>\sqrt{x^2-18x+45} =x+9$

  $<=> x^2-18x+45=x^2+18x+81$

  $<=>36x=-36$

  $<=>x=-1 (TMĐK)$

  Vậy$ x=-1$

  0
  2021-10-05T09:39:42+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )