giải phương trình (2x-1)/3 – (5x+2)/7 = x + 13

Question

giải phương trình (2x-1)/3 – (5x+2)/7 = x + 13

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-05T02:58:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T02:59:58+00:00

  Đáp án:

  cho mik hay nhất nha!

   chúc bạn hok tốt

  0
  2021-10-05T03:00:17+00:00

  Đáp án:

   `x=-13`

  Giải thích các bước giải:

  `(2x-1)/3 – (5x+2)/7 = x + 13`

  `=>(7.(2x-1))/21-(3.(5x+2))/7=(21.(x+13))/21`

  `=>7.(2x-1)-3.(5x+2)=21(x+13)`

  `=>14x-7-15x-6=21x+273`

  `=>14x-15x-21x=273+7+6`

  `=>-22x=282`

  `=>x=-13`

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )