giải phương trình 2X-1 trên X-5 -2=7+3X-1 trên 5-X

Question

giải phương trình
2X-1 trên X-5 -2=7+3X-1 trên 5-X

in progress 0
Lydia 2 năm 2021-09-08T07:15:30+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:17:01+00:00

  ĐK: $x \neq 5$.

  Ta có ptrinh là

  $\dfrac{2x-1}{x-5} – 2 = 7 + \dfrac{3x-1}{5-x}$

  $<-> \dfrac{2x-1}{x-5} – \dfrac{3x-1}{5-x} = 7 + 2$

  $<-> \dfrac{2x-1}{x-5} + \dfrac{3x-1}{x-5} = 9$

  $<-> \dfrac{2x-1+3x-1}{x-5} = 9$

  $<-> \dfrac{5x-2}{x-5} = 9$

  $<-> 5x-2 = 9(x-5)$

  $<-> 5x-2 = 9x-45$

  $<-> 4x = 43$

  $<-> x = \dfrac{43}{4}$

  Vậy $x = \dfrac{43}{4}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )