giải phương trình x ²(x ²-2) = 3(x ²+12) giải hộ mình với

Question

giải phương trình x ²(x ²-2) = 3(x ²+12) giải hộ mình với

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-12T03:26:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:28:30+00:00

  Đáp án: $ x=\pm3$

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $x^2=t,t\ge 0$

  $\to t(t-2)=3(t+12)$

  $\to t^2-2t=3t+36$

  $\to t^2-5t-36=0$

  $\to t^2-9t+4t-36=0$

  $\to t(t-9)+4(t-9)=0$

  $\to (t+4)(t-9)=0$

  $\to t-9=0$ vì $t\ge 0\to t+4>0$

  $\to t=9$

  $\to x^2=9$

  $\to x=\pm3$

  0
  2021-10-12T03:28:40+00:00

  $x^2(x^2-2)-3(x^2+12)=0$

  $\Leftrightarrow x^4-5x^2-36=0$

  Đặt $t=x^2$ ($t\ge 0$)

  $\Rightarrow t^2-5t-36=0$

  $\Leftrightarrow t=9$ (TM), $t=-4$ (loại)

  $x^2=9 \Leftrightarrow x=\pm 3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )