Giải phương trình: $x^{2}$ + $\frac{x^{2}}{(x-1)^{2}}$ = 3

Question

Giải phương trình:
$x^{2}$ + $\frac{x^{2}}{(x-1)^{2}}$ = 3

in progress 0
Eloise 2 năm 2021-09-09T05:05:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T05:07:26+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: x ² ·(x-1) ²+x ²=3(x-1) ²

  =x $x^{4}$ -2x ³-x ²+6x-3=0

  lấy máy 580vn giải

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )