giải phương trình x^3-x^2-6x+10=(3x-4). căn 3x-5

Question

giải phương trình x^3-x^2-6x+10=(3x-4). căn 3x-5

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-08-12T02:13:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:14:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lời giải:

  1. Tập xác định của phương trình

  2. Biến đổi vế trái của phương trình

  3. Biến đổi vế phải của phương trình

  4. Phương trình thu được sau khi biến đổi

  5. Lời giải thu được

  6. kết quả  
  7. (Bn cứ theo đó mà làm nhé)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )