giải phương trình x^3 +3x^2 -4x+4=0 mọi người giúp em làm bài này với ạ

Question

giải phương trình x^3 +3x^2 -4x+4=0
mọi người giúp em làm bài này với ạ

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-09-28T14:39:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:41:04+00:00

  Đáp án:

  x=-4.

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  {x^3} + 3{x^2} – 3x + 4 = 0\\
  \Leftrightarrow {x^3} + 4{x^2} – {x^2} – 4x + x + 4 = 0\\
  \Leftrightarrow {x^2}\left( {x + 4} \right) – x\left( {x + 4} \right) + x + 4 = 0\\
  \Leftrightarrow \left( {x + 4} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right) = 0\\
  \Leftrightarrow x + 4 = 0\,\,\,\,\left( {do\,\,\,{x^2} – x + 1 = 0\,\,\,\,VN} \right)\\
  \Leftrightarrow x = – 4.
  \end{array}\]

  0
  2021-09-28T14:41:27+00:00

  Đáp án: = -4, 18

  Giải thích các bước giải: mode 5 4 nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )