giải phương trình x4 + 2012×2 – 2013 = 0

Question

giải phương trình x4 + 2012×2 – 2013 = 0

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-10-06T14:49:53+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:51:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt t=x²   (t khác 0)

  t²+2012t-2013=0↔t=1 hoặc t=-2013         (bấm máy)

  t=1→x=1

  t=-2013 →ko có giá trị x t/m(t=x²)

  0
  2021-10-06T14:51:28+00:00

  Mình trình bày trong hình!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )