giải phương trình : căn (9+x) = 5 – căn (2x+4)

Question

giải phương trình : căn (9+x) = 5 – căn (2x+4)

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-08-05T15:57:56+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:59:25+00:00

  Đáp án: Tính nhẩm

   

  Giải thích các bước giải: $$\sqrt{9+x}=5-\sqrt{2x+4}\\\Leftrightarrow x=0$$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )