giải phương trình cos(2x + π/4) + cos(x + π/3) = 0

Question

giải phương trình cos(2x + π/4) + cos(x + π/3) = 0

in progress 0
aikhanh 5 tháng 2021-07-09T00:16:39+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:17:45+00:00

  cos(2x + π/4) + cos(x + π/3) = 0

  => cos(2x + π/4) = -cos(x + π/3)

  =>cos(2x + π/4) = cos (-x – π/3)

  => x = -7π /36 + k2π

  hoặc x = π/12 + k2π

  Xin lỗi bạn mk làm hơi tắt nhé

  Lie chúc bạn hok tốt môn toán khó nhằn này nhé

  0
  2021-07-09T00:18:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )