Giải phương trình sau: X^2-√(1-x)=√(x-2)+3

Question

Giải phương trình sau:
X^2-√(1-x)=√(x-2)+3

in progress 0
Ayla 12 phút 2021-09-09T11:59:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:01:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ 1-x ≥0 và x-2 ≥0

  ⇔x ≤1 và x ≥2 vô lý

  => pt vô nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )