Giải phương trình: sinx + 2sin3x = -sin5x

Question

Giải phương trình: sinx + 2sin3x = -sin5x

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-08-17T13:25:27+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:26:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $sinx + 2sin3x = -sin5x\Leftrightarrow sinx+sin5x=2sin3x\Leftrightarrow 2sin3x.cos2x=2sin3x\Leftrightarrow sin3x(cos2x-1)=0\begin{bmatrix}
  sin3x=0 &  & \\ 
  cos2x=1 &  & 
  \end{bmatrix}\Leftrightarrow \begin{bmatrix}
  x=\frac{k\pi}{3} &  & \\ 
  x=k\pi &  & 
  \end{bmatrix}$

  0
  2021-08-17T13:27:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )