giải phương trình tích a) (3x – 1) ² + 12x – 4=0

Question

giải phương trình tích
a) (3x – 1) ² + 12x – 4=0

in progress 0
Reese 1 năm 2021-10-08T17:54:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:55:09+00:00

  Đáp án:

   a) (3x – 1) ² + 12x – 4 = 0

  (3x – 1) ² + 4 . (3x – 1) = 0

  ⇔ (3x – 1) . [(3x -1) + 4] = 0

  ⇔ (3x – 1) . (3x – 1 + 4) = 0

  ⇔ (3x – 1) . (3x + 3)

  ⇔ 3x – 1 = 0 hay 3x + 3 = 0

  ⇔ 3x = 1 hay 3x = (-3)

  ⇔ x = 1 : 3 hay x = (-3) : 3

  ⇔ x = $\frac{1}{3}$ hay x = -1

  Vậy S = {$\frac{1}{3}$, -1}

  #NOCOPY

  XIN CTLHN Ạ

  0
  2021-10-08T17:55:29+00:00

  Đáp án:

  `S={1/3;-1}`

  Giải thích các bước giải:

  \((3x – 1)^2 + 12x – 4=0\\\Leftrightarrow (3x-1)^2+4(3x-1)=0\\\Leftrightarrow (3x-1)(3x-1+4)=0\\\Leftrightarrow (3x-1)(3x+3)=0\\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x-1=0\\3x+3=0\end{array} \right.\\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{3}\\x=-1\end{array} \right.\)

  Vậy `S={1/3;-1}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )