giải pt : x – 3 căn x -4 = 0 em đang cần gấp giúp em với ạ

Question

giải pt : x – 3 căn x -4 = 0
em đang cần gấp giúp em với ạ

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-07-08T19:48:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:49:52+00:00

  Đáp án:

   x=16

  Giải thích các bước giải:

  \(x-3\sqrt{x}-4=0\) (*)
  Đặt \(\sqrt{x} =t ( t \geq 0)\)
  (*) \(\leftrightarrow t^{2}-3t-4=0\)
  Do a-b+c=1+3-4=0 nên PT có hai nghiệm \(t_{1}=-1 \) (loại); \(t_{2}=\frac{4}{1}=4\) (nhận)
  . Với \(t_{2}=4 \leftrightarrow \sqrt{x}=4 \leftrightarrow x=16\)
  Vậy PT có 1 nghiệm x=16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )