Giải tam giác ABC vuông tại A biết AB=6cm C=30°

Question

Giải tam giác ABC vuông tại A biết AB=6cm C=30°

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-10T03:13:31+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:14:43+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-10T03:15:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: tam giác vuông tại A thì BC là cạnh huyền

  sin30$^{o}$ = $\frac{AB}{BC}$ ⇒ BC= $\frac{AB}{sin30^{o}}$ = 6:(1/2)=12

  góc B = 60$^{o}$

  áp dụng pitago có AC ² = BC ² – AB ² =12 ²- 6 ²=108

  AC= √108(cm)

  số xấu quá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )