Giải thích các thuật ngữ linh sử sau : Lạc hầu: ===-… Lạc tướng: ===… Bồ chín

Question

Giải thích các thuật ngữ linh sử sau :
Lạc hầu: …………………………………….
Lạc tướng: …………………………………
Bồ chính: …………………………………..
Quan lang: ………………………………..
Hi nương: ………………………………….
Giúp mik với

in progress 0
Madeline 2 năm 2021-08-28T19:17:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:18:32+00:00

  Lạc hầu : Chức quan văn thời Hùng Vương và An Dương Vương

  Lạc tướng : Chức quan võ thời Hùng Vương và An Dương Vương

  Bồ chính : Các già lang điều khiển, đứng đầu các chiềng chạ

  Quan lang : Con trai vua Hùng ( Người thống trị một xã của dân tộc Mường thời trước )

  Mị nương : Con gái vua Hùng

  CHO MIK XIN HAY NHẤT AK

  0
  2021-08-28T19:18:44+00:00

  Lạc hầu : chức quan phụ trách việc dân ở thời Hùng Vương –  An Dương Vương.

  Lạc tướng : – chức quan phụ trách quân sự ở thời Hùng Vương – An Dương Vương.

                     – chức quan đứng đầu một bộ của nước Văn Lang – Âu Lạc

  Bồ chính : là cơ quan có quyền lực tối cao của chiềng, chạ.

  Quan lang : – Người thống trị một xã của dân tộc Mường thời trước.

  Mị Nương : con gái vua Hùng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )