Giải thích câu:” Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần”

Question

Giải thích câu:” Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần”

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-11-28T15:14:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:16:16+00:00

  Giải thích câu:” Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần”

  Thanh lâu : Lầu xanh, tức nhà đĩ

  Thanh y: Áo xanh ,

  -> Thanh y có nghĩa là đầy tớ gái. Kiều hai lần phải trở thành đầy tớ gái

  thanh y 2 lần :

  +)Lần thứ nhất là bị bọn Khuyển, Ưng bắt cóc về nhà mẹ đẻ của Hoạn Thư. 

  +) lần 2 là  sau khi mẹ Hoạn Thư bắt Kiều về và bắt làm hầu gái cho mụ. 

  0
  2021-11-28T15:16:26+00:00

  – Thanh lâu hai lượt có nghĩa là: m gái trong lầu xanh hai lần

  – Thanh y hai lần có nghĩa là: Phải làm hầu gái hai lần ( thanh y có nghĩa là áo xanh, là áo mà các tỳ nữ ngày xưa thường hay mặc

  => Vậy câu “Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần” có nghĩa là: Phải làm gái trong lầu xanh hai lượt và làm tỳ nữ ( hầu gái ) hai lần.

                                ~* CHÚC BẠN HỌC TỐT *~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )