Giải thích câu tục ngữ thưng người như thể thương thân

Question

Giải thích câu tục ngữ thưng người như thể thương thân

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-11T10:45:10+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T10:46:48+00:00

    câu tục ngữ ” Thương người như thể thương thân” là câu của ông cha ta như thay cho lời gửi gắm cho các thế hệ về sau về tình thương,giúp đỡ lẫn nhau của nhân loại.không một ai có thể cô lập,chỉ yêu thườn mỗi bản thân mình mà chúng ta cần phải chia sẽ tình thương với cộng đồng.cũng như câu lá lành đùm lá rách.chia sẽ từ những điều nhỏ nhặt nhất sẽ khiến con người ta dành sự qua tâm nhiều hơn cho đồng bào dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )