Giải thích cơ sở khoa học của việc vun xới đất cho cây?

Question

Giải thích cơ sở khoa học của việc vun xới đất cho cây?

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-09-12T15:59:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:01:28+00:00

   * Cơ sở khoa học của vun sới đất là : Khi vun sới đất làm cho đất tơi xốp tăng nồng độ oxy trong đất từ đó hạt cây có thể lấy oxy dễ dàng hơn , đồng thời các chất dinh dưỡng có thể dễ tan trong đất hơn

  0
  2021-09-12T16:01:35+00:00

  Đáp án:

   

  -Mục đích của việc làm cỏ, vun xới là:

  +Diệt cỏ hại.

  +Làm cho đất tơi xốp.

  +Diệt sâu bệnh hại.

  +Hnạ chế bốc hơi nước, bốc mặn và bốc phèn.

  +Chống đổ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )