giải thích được đặc trưng nào là quan trọng nhất trong các đặc trưng của quần thể sinh vật. Giúp mình với!!

Question

giải thích được đặc trưng nào là quan trọng nhất trong các đặc trưng của quần thể sinh vật.
Giúp mình với!!

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-07-11T13:37:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:38:58+00:00

  Đáp án:

   Quần thể có 3 đặc trưng cơ bản là: tỉ lệ đực cái, thành phần nhóm tuổi và mật độ cá thể. – Trong đó, đặc trưng quan trọng nhất là mật độ cá thể. Vì nó quyết định mức sử dụng nguồn sống trong môi trường và khả năng sinh sản và tử vong của cá thể.

   

  0
  2021-07-11T13:39:13+00:00

  đặc trưng quan trọng nhất là mật độ cá thể. Vì nó quyết định mức sử dụng nguồn sống trong môi trường và khả năng sinh sản và tử vong của cá thể.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )