Giải thích hiên tượng kháng thuốc ở côn trùng

Question

Giải thích hiên tượng kháng thuốc ở côn trùng

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-11-10T20:12:28+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-10T20:13:45+00:00

    Sự kháng lại thuốc kháng sinh của côn trùng về cơ bản là do gen. Tức là cô trùng có những gen kháng thuốc trong tế bào. Nhờ có gen kháng thuốc mà chúng có đủ năng lực chống lại tác dụng của thuốc kháng sinh. Và nhờ đó mà chúng có thể tồn tại và tiếp tục gây bệnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )