giải thích hộ em với ạ nho giáo là gì ? chủ nghĩa tư bản là gì mn có thể ghi ngắn gon giúp em đừng chép mạng giúp dc em cảm ơn nhiều lắm ạ

Question

giải thích hộ em với ạ
nho giáo là gì ?
chủ nghĩa tư bản là gì
mn có thể ghi ngắn gon giúp em đừng chép mạng
giúp dc em cảm ơn nhiều lắm ạ

in progress 0
Arya 3 ngày 2021-12-06T23:55:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:56:11+00:00

  Nho giáo (儒教), còn gọi là đạo Nho hay đạo Khổng là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết lý giáo dục và triết học chính trị do Khổng Tử đề xướng và được các môn đồ của ông phát triển với mục đích xây dựng một xã hội hài hòa, thái bình, thịnh vượng.

  tảChủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu, phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Hà Lan và Anh ở thế kỷ XVII.

  0
  2021-12-06T23:56:40+00:00

  Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu, phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Hà Lan và Anh ở thế kỷ XVII. Sau cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII, hình thái chính trị của “nhà nước tư bản chủ nghĩa” dần dần chiếm ưu thế hoàn toàn tại châu Âu và loại bỏ dần hình thái nhà nước của chế độ phong kiến, quý tộc. Và sau này hình thái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )