+ Giải thích Khoanh đáp án đúng : Phương trình `x^3 – 1 = 0` tương đương với phương trình A . x + 1/x-1 = 1 + 1/x-1 B . x^3 – x^2 + x –

Question

+ Giải thích
Khoanh đáp án đúng :
Phương trình `x^3 – 1 = 0` tương đương với phương trình
A . x + 1/x-1 = 1 + 1/x-1
B . x^3 – x^2 + x – 1 = 0
C . $\frac{(x-1)^2}{x-1}$ =0
D . x^2 – 3x + 2 = 0

in progress 0
Arya 1 năm 2021-09-04T09:24:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:25:29+00:00

  $#Dino$

  `x³-1=0`

  `⇔(x-1)(x²+x+1)=0`

  `⇔x-1=0`

  `⇔x=1 `

  Vì `(x²+x+1) > 0`

  Phướn trình tương đương với pt này là:

   ` x³-x²+x-1=0`

  `⇔x²(x-1)+(x-1)=0`

  `⇔(x-1)(x²+1)=0`

  `⇔x-1=0`

  `⇔x=1 `

  Vì `x²+1=0⇔x²=-1` vô nghiệm

   

  0
  2021-09-04T09:25:51+00:00

  Đáp án:

  Câu C

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì x³- 1 = 0 

  <=> x – 1 = 0 

  Mà `((x-1)²)/(x-1) = x -1` 

  Mong ctlhn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )