giải thích nghĩa của từ đồng âm trong câu sau: Chỉ ăn được quân tốt, có gì mà tốt chứ

Question

giải thích nghĩa của từ đồng âm trong câu sau:
Chỉ ăn được quân tốt, có gì mà tốt chứ

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-11-25T00:17:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:18:39+00:00

  Chỉ ăn được quân tốt[1], có gì mà tốt[2] chứ.

  Tốt[1]: Có nghĩa chỉ quân cờ nhỏ nhất trong cờ vua.

  Tốt[2]: Là nói về sự vui mừng khi loại bỏ được một thứ gì đó quan trong (mà ở đây ám chỉ con tốt trong cờ vua).

  Chúc bạn học tốt.

  0
  2021-11-25T00:18:46+00:00

  “tốt” trong “quân tốt” có nghĩa là quân đứng đầu tiên phong, hoặc là quân đc bỏ để làm việc quan trọng hơn
  “tốt” cuối cùng có nghĩ là tốt đẹp 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )