Giải thích quá trình điều hòa lượng glucôzơ trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ hoocmôn của tuyến tụy.

Question

Giải thích quá trình điều hòa lượng glucôzơ trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ hoocmôn của tuyến tụy.

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-07-16T13:16:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:17:36+00:00

  * Vai trò hormon tuyến tụy là điều hòa lượng đường huyết vì 

  + Sau bữa ăn lượng đường trong máu tăng cao , tuyến tụy tiết insulin chuyển glucose trong máu thành glycogen dự trữ ở gan 

  + Ngược lại khi xa bữa ăn lượng đường trong máu thấp tuyến tụy tiết glucagon chuyển glycogen dự trữ ở gan và cơ thành glucose cho vào máu

  1
  2021-07-16T13:17:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Khi lượng đường trong máu tăng (thường sau bữa ăn) sẽ có kích thích các tế bào bêta của đảo tụy tiết insulin để biến đổi glucôzơ thành glicôgen (dự trữ trong gan và cơ), ngược lại khi lượng đường trong máu hạ thấp (xa bữa ăn, khi hoạt động cơ bắp) sẽ kích thích các tế bào anpha của đảo tụy tiết glucagôn, gây nên sự chuyển hóa glicôgen thành đường glucôzơ nhờ đó mà năng lượng glucôzơ trong máu luôn giữ được ổn định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )