Giải thích quá trình hình thành loài trên hình 29 và cho biết tại sao trên các đảo đại dương lại hay tồn tại các loài đặc hữu (loài chỉ có ở 1 nơi nào

Question

Giải thích quá trình hình thành loài trên hình 29 và cho biết tại sao trên các đảo đại dương lại hay tồn tại các loài đặc hữu (loài chỉ có ở 1 nơi nào đó mà không có ở nơi nào khác trên Trái Đất)

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-07-09T22:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:57:42+00:00

  Đáp án:

  * Quá trình hình thành loài trên hình 29: …

  * Trên các đảo đại dương lại hay tồn tại các loài đặc hữu (loài chỉ có ở một nơi nào đó mà không có ở nơi nào khác trên Trái Đất) vì: Các đảo này được cách li địa lý với đất liền và các vùng khác; các đảo này có điều kiện môi trường đặc trưng mà không nơi nào có được.

   

  0
  2021-07-09T22:57:59+00:00

  Quá trình hình thành loài trong hình 29/ sgk trang 127

  Ban đầu, quần thể gồm 1 số cá thể loài A do 1 số lý do nào đó đã di cư từ đất liền sang đảo thứ nhất

  +Do điều kiện sống khác với đất liền và khoảng cách xa nên lâu dần tạo nêm sự cách ly sinh sản với loài gốc ở đất liền, tạo nên loài mới là loài B

  +1 số cá thể loài B lại di cư sang đảo thứ 2 tạo thành loài C và thứ 3 dẫn đến hình thành loài D

  +1 số cá thể loài C từ đảo 2 di cư sang đảo 3, nhưng do điều kiện sống 2 đảo khác nhau nên đã hình thành sự cách li sinh sản giữa 2 loài của 2 đảo này. → đảo 3 có tới 3 loài.

  *Các đảo đại dương hay tồn tại các loài đặc hữu vì:

  +Khoảng cách với đất liền xa nên ko thể giao phối với các loài có họ hàng gần gũi trên đất liền.

  +Điều kiện sống đặc biệt, chỉ có ở một đảo như thức ăn, nhiệt độ, ….. lâu dần làm thay đổi các đặc điểm sinh học của loài dẫn đến cách ly sinh sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )