Giải thích sự hình thành thạch nhũ trong các hang động?

Question

Giải thích sự hình thành thạch nhũ trong các hang động?

in progress 0
Peyton 35 phút 2021-09-15T09:43:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:44:44+00:00

  Giải thích:

  Trong hang động đá vôi xảy ra hai quá trình:

  Quá trình 1: 

  Phá hủy đá vôi ($CaCO_3$) do tác dụng của nước mưa có hòa tan $CO_2$ tạo ra muối $Ca(HCO_3)_2$ tan:

  PTHH:

            $CaCO_3   +   CO_2  +  H_2O  → Ca(HCO_3)_2$

  Quá trình 2: 

  $Ca(HCO_3)_2$ chảy xuống theo các kẽ nứt bị phân hủy tạo thành $CaCO_3$

  → Thạch nhũ.

  PTHH:

          $ Ca(HCO_3)_2  →  CaCO_3 ↓  +   CO_2   +  H_2O$

  0
  2021-09-15T09:45:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

    Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động là do các giọt Canxi nhỏ xuống hình thành. Quá trình này xảy ra rất lâu, trong khoảng nghìn năm. Có phản ứng hóa học:

         `Ca(HCO_3)_2→CaCO_3+ CO_2+ H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )