giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang đá vôi? Giúp mình

Question

giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang đá vôi?
Giúp mình

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-11-26T18:50:07+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-26T18:51:53+00:00

    Thạch nhũ được tạo thành từ CaCO3 và các khoáng chất khác kết tụ từ dung dịch nước khoáng. Đá vôi là đá chứa cacbonat canxi bị hoà tan trong nước có chứa khí cacbonic tạo thành dung dịch CaHCO3. Phương trình phản ứng như sau:

    CaCO(r)3 + H2O(l) + CO(kh)2  Ca(HCO3)(dd)2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )