Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Question

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-08T17:26:03+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:27:20+00:00

  Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính là:

  Từ thụ tinh ngoài → thụ tinh trong;

  Từ đẻ nhiều trứng→ đẻ con;

  Từ phôi phát triển qua biến thái→ trực tiếp ( không có nhau thai ) → trực tiếp ( có nhau thai) ;

  Từ không có tập tính bảo vệ trứng → làm tổ ấp trứng → đào hang, lót ổ ;

  Từ ấu trùng tự đi kiếm mồi → nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi → nuôi con bằng sữa mẹ.

  VD:

  giai-thich-su-tien-hoa-hinh-thuc-sinh-san-huu-tinh-cho-vi-du

  0
  2021-10-08T17:27:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trai sông→Thụ tinh ngoài→Đẻ trứng→Biến thái→Không→Ấu trùng tự đi kiếm thức ăn.

   Châu chấu→Thụ tinh trong→Đẻ trứng→Biến thái→Không→Ấu trùng tự đi kiếm thức ăn.

  Điền vào bảng theo thứ tự (bảng trong sgk)

  Giải thích:

  +)Thụ tinh ngoài => thụ tinh trong

  +)Đẻ nhiều trứng => đẻ ít trứng => đẻ con

  +)Phôi phát triển có biến thái => phát triển trực tiếp không có nhau thai => phát triển trực tiếp có nhau thai

  +)Con non không được nuôi dưỡng => co non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ => được học tập thích nghi với cuộc sống

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )