giải thích tại sao các bác thợ rừng thường trồng cây rừng mật độ dày khi còn non, còn khi cây lớn thì tỉa bớt cây yếu để mật độ thưa và tỉa bớt cành ở

Question

giải thích tại sao các bác thợ rừng thường trồng cây rừng mật độ dày khi còn non, còn khi cây lớn thì tỉa bớt cây yếu để mật độ thưa và tỉa bớt cành ở những cây khỏe

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-10-02T19:43:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:44:44+00:00

  Đáp án:

  * Trồng cây non với mật độ dày vì khi ở giai đoạn này các cây non còn chưa cạnh tranh nhau về mặt ánh sáng, chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng

  * Còn khi cây đã lớn thì các cây đã có sự cạnh tranh nhau về mặt ánh sáng, chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng nên phải tỉa bớt các cây yếu để có năng suất cao hơn

   

  0
  2021-10-02T19:44:54+00:00

  *Các bác thợ rừng thường trồng cây rừng mật độ dày khi còn non vì khi trồng cây như vật cây còn nòn chưa cạnh tranh nhau gay gắt về ánh sáng , muối khoáng mà còn có thể hỗ trợ nhau lấy chất dinh dưỡng muối khoáng , tránh bị đổ khi có mưa bão 

  *Còn khi cây lớn thì tỉa bớt cây yếu để mật độ thưa và tỉa bớt cành ở những cây khỏe để giảm bớt sự cạnh tranh về ánh sáng và chất dinh dưỡng , tập trung chất dinh dưỡng vào cây khỏe cho năng suất cao hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )