Giải thích tại sao công nghiệp hóa lại là nền tảng vững chắc cho đô thị hóa?

Question

Giải thích tại sao công nghiệp hóa lại là nền tảng vững chắc cho đô thị hóa?

in progress 0
Kylie 27 phút 2021-09-14T08:56:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-14T08:58:26+00:00

    -Sự phát triển và phân bố công nghiệp là cơ sở quan trọng nhất để hình thành và phát triển đô thị, vì chức năng kinh tế chủ yếu của đô thị là công nghiệp và dịch vụ.
    – Sự mở rộng và phát triển sản xuất công nghiệp kéo theo sự phát triển các ngành dịch vụ, từ đó thu hút lực lượng lao động lớn ở nông thôn vào thành thị, dẫn đến yếu cầu mở rộng không gian đô thị làm cho các vùng nông thôn ven đô thị dần trở thành các đô thị vệ tinh. Sự mở rộng sản xuất công nghiệp nhiều khi được thực hiện bằng cách xây dựng các xí nghiệp, KCN ngay tại vùng nông thôn. Điều này thu hút lao động tại chỗ phát triển sản xuất, đồng thời các hoạt động dịch vụ đi kèm sẽ phát triển theo. Dần dần quá trình đô thị hóa được diễn ra ngay tại vùng nông thôn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )