Giải thích tại sao khi chạy nhanh thì thân nhiệt cơ thể nóng lên và sau 1 thời gian nghỉ ngơi thì thân nhiệt cơ thể lại trở về bình thường? Ví dụ này

Question

Giải thích tại sao khi chạy nhanh thì thân nhiệt cơ thể nóng lên và sau 1 thời gian nghỉ ngơi thì thân nhiệt cơ thể lại trở về bình thường? Ví dụ này chứng minh điều gì?

in progress 0
Raelynn 18 phút 2021-09-12T22:37:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:39:11+00:00

  Khi chạy nhanh, cơ thể cần yêu cầu về năng lượng => tăng cường cung cấp oxy và tăng cường chuyển hóa tế bào giải phóng năng lượng

  => cơ thể nóng lên

  Khi nghỉ ngơi, hoạt động cơ thể trở về bình thường+ cơ chế điều hòa nhiệt độ cơ thể( toát mồ hôi)=> nhiệt độ về bình thường

  Ví dụ này chứng minh khả năng điều hòa của cơ thể cho hoạt động 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )