Giải thích tại sao khi đặt một cái hộp gỗ trong phòng có ánh sáng thì ta nhìn thấy cái hộp đó, nhưng khi đặt nó trong bóng đêm ta không thể thấy được

Question

Giải thích tại sao khi đặt một cái hộp gỗ trong phòng có ánh sáng thì ta nhìn thấy cái hộp đó, nhưng khi đặt nó trong bóng đêm ta không thể thấy được nó?

in progress 0
Valentina 4 tuần 2021-11-20T00:20:10+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:21:13+00:00

   Bởi vì có ánh sáng truyền vào mắt ta nên ta nhìn thấy được vật.

  Học tốt.

  0
  2021-11-20T00:22:02+00:00

  Khi đặt hộp gỗ trong phòng có ánh sáng thì có ánh sáng truyền vào mắt ta nên ta nhìn thấy nó.Còn khi đặt hộp gỗ trong phòng không có ánh sáng thì không có ánh sáng truyền vào mắt ta nên ta không nhìn thấy được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )