Giải thích tại sao khi đưa 2 quả cầu nhiễm điện lại gần nhau ta thấy chúng đẩy nhau?

Question

Giải thích tại sao khi đưa 2 quả cầu nhiễm điện lại gần nhau ta thấy chúng đẩy nhau?

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-11-12T13:50:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:51:47+00:00

  Đáp án:

   Do 2 quả cầu nhiễm điện trái dấu

  0
  2021-11-12T13:51:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Do 2 quả cầu nhiễm điện trái dấu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )