Giải thích tại sao người xưa lại nói Thất bại là mẹ thành công.

Question

Giải thích tại sao người xưa lại nói Thất bại là mẹ thành công.

in progress 0
Emery 1 năm 2021-12-06T19:26:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T19:27:15+00:00

    Thất bại là mẹ thành công vì :

    – Khi chúng ta thất bại, chúng ta sẽ nuôi nấng thêm nhiều ý trí, quyết tâm, những lỗi lầm sẽ được sửa thành kinh nghiệm. Và thêm sự nỗi lực sẽ dẫn tới thành công.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )