Giải thích tại sao tuyên ngôn Đảng Cộng sản gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học.

Question

Giải thích tại sao tuyên ngôn Đảng Cộng sản gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học.

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-16T07:22:31+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-16T07:23:31+00:00

    Chủ nghĩa xã hội khoa học là thuật ngữ được Friedrich Engels nêu ra để mô tả các lý thuyết về kinh tếchính trịxã hội do Karl Marx và ông sáng tạo. Thuật ngữ này đối lập với chủ nghĩa xã hội không tưởng vì nó trình bày một cách có hệ thống và nêu bật lên được những điều kiện và tiền đề cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học đó là nó chỉ rõ con đường hiện thực dựa vào khoa học để loại bỏ tình trạng người bóc lột người và đưa ra một tổ chức xã hội mới không biết đến những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mà những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng đã  ước nhưng không thực hiện được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )